Skuteènou revolucí je nìha - int

 

>   

 

      

   

       Odpusty k získání ve Svatém roce milosrdenství - podmínky ZDE , Svaté brány - ZDE.

   

     Římskokatolická farnost Teplice nad Metují       

   

Název právnické osoby: Římskokatolická farnost Teplice nad Metují
Do farnosti patří: Adršpach; Teplice nad Metují; z obce Jívka èást Hodkovice
Kostely a kaple

farní kostel sv. Vavřince, v Teplicích;  kostel Panny Marie Pomocné na Kamenci v Teplicích, kaple sv. Anny v Dědově; Birkeho tovární kaple Panny Marie na okraji Javoru; kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňověkostel Povýšení sv. Kříže v Adršpachu; kaple sv. Jana Křtitele v Hodkovicích; kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zdoňově; kaplička sv. Huberta nad Javorem; kaplička Bohdašín; zřícený kostel Panny Marie ve Zdoňově.

adresa: 

Horní 11, 549 57, Teplice nad Metují

IČO farnosti:

 46523944

Správní zařazení:

Biskupství královéhradecké , vikariát Náchod

farní vikář - bydlí ve farnosti:

P. Antonín Brychta

telefon:

 774 884 923

email:

farnosttnm@gmail.com

web:

www.teplicenmfarnost.eu

 

Administrátor excurendo:

ThLic. Martin Lanži, děkan v Broumovì
Děkanství Broumov, Kostelní námìstí 224, 550 01 Broumov 1,
tel: 731 110 397, 491 521 678, email: ml@broumovsko.cz

web:  www.broumovfarnost.cz

Ve farnosti vypomáhá:

P. František Hofman, OMelit. cap. Mag.
tel.: 731 402 227, e-mail: pfh@seznam.cz,
web: www.donebe.eu

 

V nutných případech v nepřítomnosti kněží se obracejte na:

Mons. Marian Lewicki,  tel.: 603 867 298, 491 110 419, Komenského náměstí 1, 549 54 Police nad Metují 1
Mgr. Jaroslav Jirásek, tel. 737 755 480, 491 483 321, Regnerova 56, 549 31 Hronov. 

 

 

AKTUÁLNÍ ROZPIS BOHOSLUŽEB /MSZE ŚWIĘTE/

 

Bohoslužby 8.5. – 12. 6. 2016

 

Modlitební novénu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za nového kněze ve farnosti Teplice nad Metují -

konáme po mších sv. (májových pobožnostech) v těchto dnech:  

 

1.den

středa 25. května 18.00 hod. Adršpach

2.den

neděle 29. května: 18.00 hod. májová pobožnost v Adršpachu s modlitbami novény

3.den

úterý 31. května: 18.00 hod. kostel P.Marie na Kamenci 

4.den

středa 1. června: 18.00 hod. kostel sv. Vavřince v Teplicích

5.den

čtvrtek 2. června: 18.00 hod. kostel sv. Vavřince v Teplicích

6.den

pátek 3. června: 18.00 hod. kostel sv. Vavřince v Teplicích

7.den

neděle 5. června: 18.00 hod. modlitby novény v kostele ve Vernéřovicích

8.den

pondělí 6. června: 18.00 hod. - Adršpach

9.den

středa 8. června: 18.00 hod. - kostel sv. Vavřince v Teplicích

 

 

Dat   

Den

Čas

Místo

Bohoslužebná oslava

Úmysl mše svaté

8

Ne

8.30

Teplice – VAV*

7. ne. velikonoční

 

 

 

15.00

Zdoňov

7. ne. velikonoční

za farníky

 

 

16.30

Teplice – PM

MÁJOVÁ

 

9

Po

18.00

Teplice – VAV

 

 

10

Út

18.00

Teplice – VAV

 

 

11

St

18.00

Teplice – VAV

 

 

12

Čt

17.30

Teplice – VAV

ADORACE

 

 

 

18.00

Teplice – VAV

 

 

13

18.00

Teplice – VAV

P. Marie Fatimské

 

14

So

8.00

Teplice – PM

Matěje, apoštola (sv.)

 

15

Ne

8.30

Teplice – VAV

Slavnost Sesl. Ducha sv.

za farníky

 

 

15.00

H.Adršpach

Slavnost Sesl. Ducha sv.

 

 

 

16.30

Dědov

MÁJOVÁ

 

16

Po

18.00

Teplice - VAV

Jan Nepomucký,hl.p.Čech

 

18

St

18.00

Teplice – VAV

 

 

19

Čt

17.30

Teplice – VAV

ADORACE

 

 

 

18.00

Teplice – VAV

Ježíše Krista,nej.a věč.kn.

 

20

18.00

Teplice – VAV

Klementa M.Hofbauera

 

21

So

8.00

Teplice – PM

 

 

22

Ne

8.30

Teplice – VAV

Nesvětější Trojice

za farníky

 

 

15.00

Źdoňov

Nesvětější Trojice-POUŤ

 

 

 

16.30

Hodkovice

MÁJOVÁ

 

25

St

18.00

Adršpach

 

 

26

Čt

17.30

Teplice – VAV

ADORACE

 

 

 

18.00

Teplice – VAV

Těla a Krve Páně (sl.)

 

27

18.00

Teplice – VAV

 

 

28

So

8.00

Teplice – PM

 

 

29

Ne

8.30

Teplice – VAV

9. ned. v mezidobí

za farníky

   

15.00

Zdoňov

9. ned. v mezidobí

 

 

 

16.30

k.sv. Huberta

MÁJOVÁ

 

 

 

18.00

Adršpach MÁJOVÁ

 

 30

 Po

 

Zdislavy

 

 

31

Út

18.00

Teplice - VAV

Navštívení Panny Marie

 

1

St

18.00

Teplice – VAV

Jusitina, mučedníka

 

2

Čt

17.30

Teplice – VAV

ADORACE

 

 

 

18.00

Teplice – VAV

 

 

3

18.00

Teplice – VAV

Nej. Srdce Ježíšova

 

4

So

8.00

Teplice – VAV

Nep.Srdce P.Marie

 

5

Ne

8.30

Teplice – VAV

10. ned. v mezidobí

za farníky

 

 

15.00

H. Adršpach

10. ned. v mezidobí

 

6

Po

18.00

Adršpach

   

8

St

18.00

Teplice – VAV

 

 

9

Čt

17.30

Teplice – VAV

ADORACE

 

 

 

18.00

Teplice – VAV

 

 

10

18.00

Teplice – VAV

 

 

11

So

8.00

Teplice – VAV

Barnabáše, apoštola

 

12

Ne

8.30

Teplice – PM

11. ned. v mezidobí

za farníky

 

 

15.00

Zdoňov

11. ned. v mezidobí

 

Teplice VAV = kostel sv. Vavřince;   Teplice PM = kostel Panny Marie v Teplicích; sv= svátek; sl= slavnost

*  = slouží o. Martin     ** = slouží otec František

V květnu jsou sobotní mše sv. slouženy v Teplicích v kostele Panny Marie na Kamenci.

 6.5.-14.5. Novéna k Duchu sv.  15.5. Sbírka na kněžský seminář 

 

 

OHLÁŠKY 22. 5. 2016 - Slavnost Nesvětější Trojice

* Ve středu začínáme ve farnosti novénu za nového kněze ve farnosti Teplice - rozpis dnů novény je uveden výše, nebo na vývěsce kostela.

* Ve čtvrtek je Slavnost Božího Těla. Průvod z Nejsvětější Svátostí oltářní se uskuteční po mši v kostele.

* Ve středu 25. května bude sloužena mimořádně mše sv. v 18.00 hod. v Adršpachu. Po ní začíná první den novény.V neděli 29. května bude kromě májové pobožnosti u kapličky sv. Huberta v lesích nad Javorem, také májová pobožnost v 18.00 hod. v Adršpachu. Po budou modlitby z novény.

* V pátek 27. května bude sloužit mši sv. v 18.00 hod. v polském jazyce novokněz z farnosti Mierozsow P. Kamil Osiecki. Po mši sv. udělí novokněžské požehnání. Na bočním oltáři je pokladnička, kam můžete dávat své příspěvky do začátku působení o. Kamila.

* Dnešní májová pobožnost bude v 16.30 hod. v kapli sv. Jana Křtitele v Hodkovicích. Zpěvníky vezměte s sebou. Ve všední dny konáme májové pobožnosti ve středu a pátek po mši sv.

* Prosím o hlasování - vzadu na stolku, do které místa vykonat poslední společnou pouť k bráně milosrdenství, která uskuteční v sobotu 4. července.

  * V pátek 27. května v 19.15 hod. bude ve Zdoňově v penzionu kovárna požehnána socha Panny Marie.

 * V pondělí 16. května ve věku devadesáti jedna let zemřel ve Vatikánu kardinál Giovanni Coppa, bývalý apoštolský nuncius v České republice. Rekviem za kardinála Giovanniho Coppu se uskuteční v pondělí 23. 05. 2016 v 17:00 v Praze v kostele sv. Voršily na Národní třídě. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v České republice Giuseppe Leanza.

* U příležitosti 5. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška se uskuteční v Hradci Králové v katedrále Ducha sv. v pondělí 23. května v 18.30 hod. zádušní mše sv.

* V květnu jsou sobotní ranní mše sv. slouženy v Teplicích v kostele Panny Marie na Kamenci.

 * Zájemci se mohou hlásit na zájezd na Kypr po stopách apoštola Pavla s biskupem Janem. Více - zde.

* V rámci Svatého roku milosrdenství zve Česká biskupská konference zve všechny věřící na Národní pouť do Krakova ve Svatém roce milosrdenství, která se uskuteční příští sobotu 28. května 2016 v Krakově v areálu Božího milosrdenství: 

9.00 zpěvy, texty a úvahy
10.30 Mše svatá s českými biskupy.

12.00 – 13.30 oběd z vlastních zásob, prohlídka poutního areálu, volno

13.30 – 14.30 souběžný program na třech místech: (koncert Scholy brněnské mládeže; přednáška o. biskupa Pavla Posáda; adorace s o. biskupem Janem Vokálem)
15.00 korunka k Božímu milosrdenství
15.30 putování do chrámu sv. Jana Pavla II.
16.00 ukončení programu
Poutníci mohou do Krakova cestovat prostřednictvím cestovních kanceláří, nebo samostatně osobními auty, nebo si farnost zorganizuje autobus sama. Vždy budou potřebovat poutnický balíček za 200 Kč, ve kterém budou materiály pro pouť. Příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních nákladů pouti. Jednotlivci si budou moci balíčky zakoupit na místě. Autobusovou dopravu do Krakova a zpět zajišťuje rovněž Diecézní poutní centrum s CK Toros a CK Voma. Můžete kontaktovat přímo tyto cestovní kanceláře nebo prostřednictvím poutního centra, kde vám i se závaznou přihláškou předají organizační pokyny. Informace: Poutní centrum, e-mail: poutnik@bihk.cz, mob. 731 646 800. Více informací naleznete na http://www.proglas.cz/pout2016.html

* Oblastní charita v Červeném Kostelci pořádá exercicie s P. Eliasem Vellou na téma Ježíš můj přítel (o modlitbě). Termín: od středy 15. 6. 2016, 15:30 hodin do neděle 19. 6. 2016, 12:00 hodin. Místo: Červený Kostelec - Kino Luník, farní kostel sv. Jakuba Většího. Prezence účastníků a předání dokumentů 15. 6. 2016 od 14 hodin. Jak se přihlásit a další podrobnosti - zde.

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*  V královéhradecké diecézi působí misionář milosrdenství, který je P. Martin Sedloň, OMI z Plasů z Plzeňské diecéze. Návštěvy připadnou soboty 7. května, 24. září a 22. října, v nichž přijede do Hradce Králové a bude k dispozici v katedrále Svatého Ducha ve zpovědnici, vždy od 9.00 do 12.00. Věřící tak mohou využít jeho služby pro řešení specifických duchovních situací i pro přijetí svátosti smíření.

* Informace o letním táboře pro děti  Vranice - naleznete zde. Proběhne v termínu 1. – 15. července 2016. Je určen pro děti po 1. až 9. třídě základní školy.

* Informace o letním táboře pro děti - Ruprechtice - naleznete zde. Proběhne v termínu 10. – 17. července 2016. Je určen pro děti po 1. až do 5. třídy základní školy. Viz také http://www.vtsmk.cz/tabor

* Prázdninové pobyty pro prarodiče s vnoučaty www.dcshk.cz

* Duchovně-odpočinkový pobyt pro seniory ve Vysokých Tatrách www.dcshk.cz

* Program poutí v Jablonném v Podještědí  (sv. Zdislava) naleznete zde.

* Program poutního místa na Hoře Matky Boží v Králíkách ve Svatém roce Milosrdenství naleznete zde.

* Program poutního místa v Koclířově ve Svatém roce Milosrdenství naleznete zde.

* Program poutního místa v Malých Svatoňovicích naleznete zde.

* Nebližší Svaté brány milosrdenství jsou na vývěsce před kostelem. Nebo ZDE.

* Do naší farnosti byl předán obraz Božího milosrdenství. Obraz je k zapůjčení na bočním oltáři. Zápůjčka je na dobu jednoho týdne. Pak je potřebné obraz vrátit, aby si jej mohli půjčit další zájemci. Ten, kdo by měl obraz půjčený - se zapíše na vyložený list papíru. K obrazu se zapůjčuje i Průvodce. Je to příležitost, jak se povzbudit ke společné modlitbě v rodinách a hlouběji prožít Svatý rok milosrdenství.

* Přehled svatých misií konaných ve svatém roce Milosrdenství lze najít - ze najít - zde.

* Dokumenty a podklady ke Svatému roku milosrdenství (modlitba papeže Františka, hymnus, logo a jeho výklad, úryvky z buly Misericordiae Vultus a z papežova listu arcibiskupu R. Fisichellovi z 1. 9. 2015) a všechny další dokumenty v českém jazyce jsou zveřejněny na

http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/jubileum-milosrdenstvi/losrdenstvi// 

Oficiální stránky ve světových jazycích jsou na adrese www.im.va

* Informace o uprchlících naleznete zde.

* Světový den mládeže v Krakově 2016: V roce 2016 se uskuteční Světový den mládeže v Krakově. Přihlášky pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové stránce https://krakov2016.signaly.cz/ .

* Program poutního místa v Klokotech (Brána milosrdenství, duchovní obnovy) naleznete zde.

*  Jubileum Fatimy 2017 v České republice: 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě (1917). V souvislosti s tím se na podzim 2017 připravuje národní pouť českých a moravských diecézí do Fatimy (letecky, autobusy) při které Česká republika převezme ve výroční den jubilea zářijového zjevení Panny Marie 13. září 2017 sochu Panny Marie Fatimské z Cova d´Iria, která bude následnì putovat v našich diecézích a na hlavních poutních místech v České republice ve dnech 17. 9. – 17. 10. 2017. Na internetových stránkách www.fatima2017.cz můžete najít potřebné informace a nabídku materiálù k duchovní přípravě.

 

  KONTAKTY, DLOUHODOBÝ ROZPIS BOHOSLUŽEB, POZN. K DUCHOVNÍ SLUŽBĚ

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují

pátek

13.00 (učebna 2.tř)
ZŠ a MŠ Horní Adršpach

středa

12.00
ZŠ a MŠ Vernéřovice pátek 14.30
SŠHSS TEPLICE NAD METUJÍ tématické besedy dle dohody se školou

 

LITURGICKÉ TEXTY - ZDE

Televize Noe /CZ/   živě     Radio Proglas /CZ/  živě
Radio Vaticana /CZ/  aktuální pořad  živě   youtube-videoarchív
Křesťanské internetové stránky /CZ/:  Pastorace Katechismus Víra
Zpravodajství z katolického světa - Monitor
TV TRWAM /PL/   živě      Radio Maria /PL/  živě
TV Lux /SK/   živě       Rádio Lumen /SK/
Katholische Kirche in Deutschland /DE/   24H-Program /DE//živě/
Televize EWTN /DE/   živě    Radio Maria /AT/  živě
K-TV Fernsehen /DE/  živě      Radio Horeb /DE/ živě
EWTN Global Catholic Television /ESP, ENG, DE, IR, UA/   živě ENG
Telepace /IT/  živě
KTO /FR television/ 
  TV Kana /RUS/     Radio Maria /RUS/  živě

ŽIVOT V CÍRKVI

Senioři Diecézní centrum pro seniory
  Centrum pro rodinný život Olomouc
  Společenství seniorů Nové Mìsto nad Metují
Děti - neděle www.kanan.cz
Děti - katecheze http://katechet.cirkev.cz/katecheze/
Mládež www.signaly.cz
bihk.cz/pastorace
Mládež - vikariát http://vikariatnachod.webnode.cz/
Mládež - diecézní středisko Vesmír http://vesmir.signaly.cz/
diecézní středisko Vesmír - akce http://vesmir.signaly.cz/akce.php
  https://www.signaly.cz/farnost-teplice-nad-metuji
Manželská spiritualita www.centrumprorodinu.cz
  http://www.manzelskasetkani.cz/
  www.familia.cz
Noemi
Poutní centrum - Koclířov  http://www.cm-fatima.cz/m-fatima.cz/

MODLITBA

Denní modlitba církve (breviář)
Denní modlitba církve (breviář) - OP
Liturgia Godzin (brewiarz) /PL/
Liturgia hodín /SK/
Stundenbuch /DE/
Gotteslob /DE/

POMOC V NOUZIOMOC V NOUZI

Farní Charita Náchod
Charitní půjčovna zdravotních pomùcek Náchod
Dùm na pùli cesty - Náchod
Domov pro matky s dětmi Náchod
Hospic Anežky České - Červený kostelec
Charita pro Sýrii
Evidence pomoci pro uprchlíky u nás
Caritas diecezji Swidnickej /PL/
Caritas Diecézi Legnickej /PL/

CÍRKEV

Svatý stolec - Papež František
Katolická církev v České republice
Biskupství královéhradecké
Vikariát Náchod
Arcibiskupský seminář Praha

Řk farnost Broumov
Řk farnost Police nad Metují
Řk farnost Hronov
Řk farnost Červený Kostelec
Řk farnost Náchod

Farnost Mieroszów - Parafia św. Michała Archanioła w Mieroszowie

(sousedí s katastrem obce Zdoňov)

(obce Mieroszów, Kowalowa, KochanówRóżana, Łączna,

Dobromyśl, Golińsk, Nowe Siodło) 

/Děkanát Głuszyca, Diecéze swidnická - mapa zde/

ul. Kościelna 10, 58-350 Mieroszów,Polska, tel.: + 48 / 74 845 83 74
Proboszcz: ks.  Stanisław Piskorz mgr

Farnost Sokolowsko - Parafia Matki Bożej Królowej Świata

(obce Sokołowsko, Unisław Śląski)

/Děkanát GłuszycaDiecéze swidnická - mapa zde/

ul. Główna 32, 58-351 Sokołowsko, tel.: 74 845 10 15, Polska
Proboszcz: ks. Janusz Wierzbicki mgr

Farnost Chełmsko Śląskie - Parafia Świętej Rodziny

(sousední s katasrem obce Adršpach)

(obce Chełmsko Śląskie, Okrzeszyn, Uniemyśl, Olszyny, Błażejów)

/Děkanát Kamienna Góra Zachod, Diecéze legnická/

ul. Powstańców Śl. 2, 58-407 Chełmsko Śl., Polska,  tel: +48 75/7422180
Proboszcz: ks. Kowalski Stanisław mgr

Farnost (opatství) Krzeszów - Parafia Wniebowzięcia NMP - Bazylika Mniejsza 

(obce Krzeszów, Krzeszówek, Gorzeszów, Lipienica, Jawiszów)

/Děkanát Kamienna Góra Wschód, Diecéze legnická/

Plac Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów Dolnośląskie, Polska, tel: +48 75 742 32 79

Proboszcz: ks. Marian Kopko mgr

 POUTÍ MÍSTA V OKOLÍ

Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin
i Patronki Ziemi Kłodzkiej
 (40 km)

PAMÁTKY VE FARNOSTI VE FARNOSTI VE FARNOSTI

Kostel svatého Vavřince (Teplice nad Metují)   verze-hrady
Poustevna s poutním kostelem v Teplicích nad Metují
Kostel Panny Marie Pomocné
Farní úřad Teplice nad Metují - archiválie

PRAKTICKÉ ODKAZY

Správa hřbitova Teplice nad Metují Správa hřbitova Zdoòov  
Správa hřbitova Horní Adršpach  Správa hřbitova Javor

 

Jste náš  návštěvník.